Co znajdziesz na tej stronie

Co znajdziesz na tej stronie

Jeżeli masz:
 • stary dokument, list pisany gotykiem, po niemiecku,
 • odpisy aktów urodzenia, ślubu lub zgonu z przedwojennego niemieckiego urzędu stanu cywilnego, lub metryk kościelnych,
 • lub jakikolwiek stary tekst po niemiecku
  i masz problem z odczytaniem i przetłumaczeniem, to jesteś we właściwym miejscu. Po co się męczyć nie mając pewności, czy udało się prawidłowo odczytać oraz przetłumaczyć (niektóre słowa zmieniły swoje znaczenie). W ciągu kilku dni można mieć wszystko odczytane, przetłumaczone oraz wyjaśnione.
  Oferuję usługi w zakresie: odczytania (transliteracji) i tłumaczenia gotyckich i postgotyckich form (tzw. neogotyk) tekstów niemieckich, drukowanych i rękopiśmiennych (fraktura, szwabacha, kurrenta, Sütterlin i inne), tłumaczenia na język polski z dokumentów, książek, rejestrów stanu cywilnego, ksiąg wieczystych (Grundbuch), innych materiałów archiwalnych w języku niemieckim, streszczeń tekstów niemieckich (rękopisy archiwalne, artykuły drukowane, fragmenty książek) o tematyce historycznej, jako pomoc w kwerendzie naukowej (zbieraniu materiałów do pracy pisemnej).
  Polecam usługi każdemu: studentom, uczniom, genealogom, hobbystom, badaczom historii regionalnej, profesjonalnym historykom oraz wszystkim, którym czas jest cenny, a troska o precyzję odczytu wielka.
 • Masz stary dokument i nie wiesz, jak go odczytać?

  Ostatnie wpisy