Pismo neogotyckie i jego odczytywanie

Sütterlin

Sütterlin

Odmianą kurrenty jest pismo Sütterlina (niem. Sütterlinschrift lub krótko Sütterlin) – pismo stworzone do początkowej nauki pisania w szkołach niemieckich, nazwane od nazwiska jego twórcy Ludwiga Sütterlina. Czasem tą nazwą określa się wszelkiego rodzaju typy pisma gotyckiego. Błąd wywodzi się z tego, że osoby pobierające nauki w przedwojennej szkole niemieckiej na terenie Prus, czyli –Więcej oSütterlin[…]

Odkrywanie prawdziwej historii

Odkrywanie prawdziwej historii

O tym, że historia poszczególnych, niewielkich miejscowości oraz pojedynczych osób i rodzin wcale nie musi być zbieżna z historią przekazywaną nam w procesie edukacji bardzo dobrze uczy genealogia. Dzięki temu coraz popularniejszemu hobby zarówno dla starszych, jak i młodszych dowiadujemy się rzeczy, których nie spodziewalibyśmy się po swojej własnej rodzinie. Ciekawy artykuł na ten temat,Więcej oOdkrywanie prawdziwej historii[…]