Łacińskie i niemieckie skróty w dawnych dokumentach

Korzystając z dokumentacji niemieckiej poprzednich stuleci, szczególnie tej o charakterze prawnym, natrafiamy często na skróty łacińskie. Poniżej przedstawiam małą ściągę w układzie: skrót łaciński i rozwiązanie – ten sam skrót po niemiecku (jeśli jest stosowany) z rozwiązaniem – tłumaczenie polskie. a. c. – anni currentis – d. J. – dieses Jahres – tego roku m. …

Tłumaczenia przysięgłe ksiąg wieczystych

pieczęć z orłem

W związku z pojawiającymi się prośbami o tłumaczenia przysięgłe z ksiąg wieczystych (Grundbuch) informuję, że nie posiadam uprawnień tłumacza przysięgłego. Naturalnie jestem w stanie odczytać i przetłumaczyć tekst, ale nie będzie to tłumaczenie przysięgłe. Gdyby mieli Państwo problem z odczytaniem tekstu, istnieje możliwość zlecenia samej transliteracji, a tłumaczenia dokonałaby już osoba posiadające właściwe uprawnienia (w …

Rozwój pisma niemieckiego

rozwój pisma

Przejrzysta tabela z przykładami rodzajów kroju pisma: od rzymskiej kapitały do współczesnych czcionek drukarskich i stosowanych w komputerach. Niektóre rodzaje pism mają szersze opisy po kliknięciu na odnośnik. Jest wśród nich także kurrenta. Przejdź do artykułu: Die Entwickung unserer Schrift

Badania archiwalne online

Archiwa państwowe nadal wśród wielu osób są instytucją nieznaną. Nie bardzo wiadomo, czy można tam podejść, jak skorzystać z materiałów, czy to coś kosztuje… Odpowiadam: można przyjść w każdej chwili, pod warunkiem, że pracownia archiwum jest otwarta (a zwykle są otwarte od poniedziałku do piątku od ok. 8:00 do ok. 15:00, a czasem dłużej), korzystanie …

Fraktura

fraktura

Fraktura to jeden z bardziej rozpowszechnionych typów pisma niemieckiego, z rodzaju tzw. gebrochene Schrift. Używana była powszechnie w druku aż do połowy XIX wieku, formalnie do 1941 r. gdy zakazano używania tego rodzaju pisma. Jej odpowiednikiem w rękopisach była – bez wchodzenia w szczegóły dot. poszczególnych odmian i rodzajów – kurrenta. Jeśli weźmiemy do ręki …

10 kroków – jak rozpocząć badania genealogiczne

genealogia

Krótki i praktyczny poradnik, jak w 10 krokach rozpocząć poszukiwania przodków podczas tworzenia swojego drzewa genealogicznego, czyli – jak rozpocząć badania genealogiczne w artykule Alana Jakmana, “Jak rozpocząć badania genealogiczne? [10 porad]” na MORE MAIORUM. Jeśli chodzi o wybór programu do spisywania wyszukanych danych, wydaje się, że najlepszym (darmowym) narzędziem jest Ahnenblatt. Tym bardziej, że …

Sütterlin

Odmianą kurrenty jest pismo Sütterlina (niem. Sütterlinschrift lub krótko Sütterlin) – pismo stworzone do początkowej nauki pisania w szkołach niemieckich, nazwane od nazwiska jego twórcy Ludwiga Sütterlina. Czasem tą nazwą określa się wszelkiego rodzaju typy pisma gotyckiego. Błąd wywodzi się z tego, że osoby pobierające nauki w przedwojennej szkole niemieckiej na terenie Prus, czyli – …

Odkrywanie prawdziwej historii

księga i świeca

O tym, że historia poszczególnych, niewielkich miejscowości oraz pojedynczych osób i rodzin wcale nie musi być zbieżna z historią przekazywaną nam w procesie edukacji bardzo dobrze uczy genealogia. Dzięki temu coraz popularniejszemu hobby zarówno dla starszych, jak i młodszych dowiadujemy się rzeczy, których nie spodziewalibyśmy się po swojej własnej rodzinie. Ciekawy artykuł na ten temat, …