Łacińskie i niemieckie skróty w dawnych dokumentach

Korzystając z dokumentacji niemieckiej poprzednich stuleci, szczególnie tej o charakterze prawnym, natrafiamy często na skróty łacińskie. Poniżej przedstawiam małą ściągę w układzie: skrót łaciński i rozwiązanie – ten sam skrót po niemiecku (jeśli jest stosowany) z rozwiązaniem – tłumaczenie polskie. a. c. – anni currentis – d. J. – dieses Jahres – tego roku m. …

Tłumaczenia przysięgłe ksiąg wieczystych

pieczęć z orłem

W związku z pojawiającymi się prośbami o tłumaczenia przysięgłe z ksiąg wieczystych (Grundbuch) informuję, że nie posiadam uprawnień tłumacza przysięgłego. Naturalnie jestem w stanie odczytać i przetłumaczyć tekst, ale nie będzie to tłumaczenie przysięgłe. Gdyby mieli Państwo problem z odczytaniem tekstu, istnieje możliwość zlecenia samej transliteracji, a tłumaczenia dokonałaby już osoba posiadające właściwe uprawnienia (w …

Rozwój pisma niemieckiego

rozwój pisma

Przejrzysta tabela z przykładami rodzajów kroju pisma: od rzymskiej kapitały do współczesnych czcionek drukarskich i stosowanych w komputerach. Niektóre rodzaje pism mają szersze opisy po kliknięciu na odnośnik. Jest wśród nich także kurrenta. Przejdź do artykułu: Die Entwickung unserer Schrift