Odczytywanie i tłumaczenie gotyckich tekstów niemieckich, drukowanych i rękopiśmiennych. Tłumaczenie na język polski starych dokumentów i pism w języku niemieckim

Fraktura

Fraktura to jeden z bardziej rozpowszechnionych typów pisma niemieckiego, z rodzaju tzw. gebrochene Schrift. Używana była powszechnie w druku aż do połowy XIX wieku, formalnie do 1941 r. gdy zakazano używania tego rodzaju pisma. Jej odpowiednikiem w rękopisach była – bez wchodzenia w szczegóły dot. poszczególnych odmian i rodzajów – kurrenta.

Jeśli weźmiemy do ręki przedwojenną książkę w języku niemieckim, prawie na pewno będziemy mieli do czynienia właśnie z frakturą.

Więcej na temat fraktury i nie tylko… na stronie Typolexikon.de – Fraktur