Odczytywanie i tłumaczenie gotyckich tekstów niemieckich, drukowanych i rękopiśmiennych. Tłumaczenie na język polski starych dokumentów i pism w języku niemieckim

Kontakt

Kurrenta. Odczytywanie gotykuKto pyta, nie błądzi…

We wszelkich sprawach związanych z tłumaczeniem, odczytaniem starych dokumentów, pism, listów, materiałów z archiwów itd. można pisać na adres kurrenta@arcaion.pl


Więcej informacji na temat neografii gotyckiej, dawnej terminologii, archiwistyki znajdą Państwo w serwisie ROTULUS. Archiwistyka, aktoznawstwo, neografia gotycka

Zapraszam także na stronę SILESIA. Górny Śląsk – historia i teraźniejszość

Moje zdjęcia można obejrzeć w serwisie ARCAION. Tam też linki do portali, gdzie można nabyć wybrane fotografie (są także darmowe)

arcaion.pl