Odczytywanie i tłumaczenie gotyckich tekstów niemieckich, drukowanych i rękopiśmiennych. Tłumaczenie na język polski starych dokumentów i pism w języku niemieckim

Kontakt

Kurrenta. Odczytywanie gotykuKto pyta, nie błądzi…

We wszelkich sprawach związanych z tłumaczeniem, odczytaniem starych dokumentów, pism, listów, materiałów z archiwów itd. można pisać na adres kurrenta@arcaion.pl


O mnie

Henryk Niestrój
dr Henryk Niestrój

Z wykształcenia jestem historykiem oraz administratywistą. Ukończyłem także Szkołę Archiwalną w Marburgu (Niemcy), gdzie miałem możliwość nauki paleografii i neografii gotyckiej od najlepszych.

Od 20 lat pracuję w archiwach państwowych, zajmując stanowiska od archiwisty po zastępcę Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Specjalizuję się w materiałach archiwalnych od średniowiecza do połowy XX wieku, w języku niemieckim.


Więcej informacji na temat neografii gotyckiej, dawnej terminologii, archiwistyki znajdą Państwo w serwisie ROTULUS. Archiwistyka, aktoznawstwo, neografia gotycka

Zapraszam także na stronę SILESIA. Górny Śląsk – historia i teraźniejszość

Moje zdjęcia można obejrzeć w serwisie ARCAION. Tam też linki do portali, gdzie można nabyć wybrane fotografie (są także darmowe)

arcaion.pl