Odczytywanie i tłumaczenie gotyckich tekstów niemieckich, drukowanych i rękopiśmiennych. Tłumaczenie na język polski starych dokumentów i pism w języku niemieckim

Rozwój pisma niemieckiego

Przejrzysta tabela z przykładami rodzajów kroju pisma: od rzymskiej kapitały do współczesnych czcionek drukarskich i stosowanych w komputerach.

Niektóre rodzaje pism mają szersze opisy po kliknięciu na odnośnik. Jest wśród nich także kurrenta.

Kurrente

Przejdź do artykułu: Die Entwickung unserer Schrift

die Entwicklung unserer Schrift