Łacińskie i niemieckie skróty w dawnych dokumentach

Korzystając z dokumentacji niemieckiej poprzednich stuleci, szczególnie tej o charakterze prawnym, natrafiamy często na skróty łacińskie. Poniżej przedstawiam małą ściągę w układzie: skrót łaciński i rozwiązanie – ten sam skrót po niemiecku (jeśli jest stosowany) z rozwiązaniem – tłumaczenie polskie. a. c. – anni currentis – d. J. – dieses Jahres – tego roku m. …

10 kroków – jak rozpocząć badania genealogiczne

genealogia

Krótki i praktyczny poradnik, jak w 10 krokach rozpocząć poszukiwania przodków podczas tworzenia swojego drzewa genealogicznego, czyli – jak rozpocząć badania genealogiczne w artykule Alana Jakmana, “Jak rozpocząć badania genealogiczne? [10 porad]” na MORE MAIORUM. Jeśli chodzi o wybór programu do spisywania wyszukanych danych, wydaje się, że najlepszym (darmowym) narzędziem jest Ahnenblatt. Tym bardziej, że …