Odczytywanie i tłumaczenie gotyckich tekstów niemieckich, drukowanych i rękopiśmiennych. Tłumaczenie na język polski starych dokumentów i pism w języku niemieckim

Wznowienie działalności

Informuję, że usługi z zakresu odczytywania (transliteracji) oraz tłumaczenia dawnych tekstów w języku niemieckim, pisanych tzw. neogotykiem zostały wznowione.

Zapraszam do nadsyłania tekstów!